تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
حدادیان شب های 7 و 8 محرم 96

مهدیه امام حسن (ع)

 

 

 

 

 

روز هفتم | یاد شهید سرجدا (سینه زنی)

روز هفتم | روضه

روز هفتم | روضه

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : بازم خبر رسید (زمینه)

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : زیر عبا گرفتمت (زمینه)

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : قال الله عزوجل (شور)

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : سینه زن لحظه به لحظه (شور)

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : شور آذری

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : کجایی عزیزم (واحد)

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : می رسد رزق محبان (واحد)

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : بحق فاطمه (س)(تک)

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : به هوای تو اطمینان دارم (شور)

روز هفتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : خیلی بدم اما داری می بینی (شور)

روز هشتم | روضه

روز هشتم | روضه

روز هشتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : زخم ابروت (زمینه)

روز هشتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : قال الله عزوجل (شور)

روز هشتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : سینه زن لحظه به لحظه (شور)

روز هشتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : دستم و بگیر (شور)

روز هشتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : چه گرد و غباری (واحد)

روز هشتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : قسم به روز یمت یرنی (تک)

روز هشتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : بحق اطمه (س)(تک)

روز هشتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : یه سلامی ام بدیم (شور)

روز هشتم | کربلایی محمد حسین حدادیان : روضه

پاسخ دهیدکلیه ی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پایگاه اینترنتی چادرخاکی می باشد.